• A biztosítási időszakon belül történő szerződésmegszüntetés módja (a törvényben meghatározott eseteken túl) a közös megegyezés.
  • Közös megegyezés bármikor kezdeményezhető, azonban a kezdeményezés elbírálására a biztosítók jogosultak, így a megegyezés elfogadása is rajtuk múlik.
  • A folyamat elindításához szükség van az alábbi dokumentum kitöltésére és a biztosító részére történő továbbítására. 

docx